Constructieberekening

Ontwerp en berekening constructies

Als u voor een verbouwing een bouwvergunning nodig heeft, zal de gemeente u ook vragen om constructieberekeningen of een constructierapport aan te leveren. Middels constructieberekeningen en constructietekeningen wordt aangetoond of  een gewijzigde of nieuwe constructie voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer met betrekking tot de wapening en belasting van heipalen, fundering, vloeren, wanden en dak.

Een constructeur of ingenieursbureau maakt snel en eenvoudig de constructieberekeningen voor verbouwingen zoals een aanbouwdakkapelerker of muurdoorbraak.

Ook als u geen vergunning nodig heeft, kan het raadzaam zijn om toch een constructeur in te schakelen om uw constructie door te rekenen. Dit voorkomt nare verrassingen achteraf.