Bouwbegeleiding

Bewaking van kosten, planning en kwaliteit

Tijdens de uitvoeringsfase van een bouwproject is het van belang dat het bouwproject binnen de gestelde eisen en planning wordt gerealiseerd. Dan draait het om de 3 P’s : Planning, Product en Prijs. Het is van belang deze 3 factoren geregeld te bewaken en te controleren. Onder de noemer bouwbegeleiding kan een bedrijf tijdens de uitvoering van een werk de volgende werkzaamheden voor uw uitvoeren:

  • het voorzitten van de bouwvergaderingen
  • het maken van de bouwverslagen
  • het bewaken van de planning
  • kostenbewaking
  • behandeling meer- en minderwerk
  • technisch toezicht op de uitvoering

Voor kleinere werken kan een minder intensieve begeleiding voldoende zijn. Op de pagina bouwtoezicht kunt u hierover meer informatie vinden.