Nieuwbouw

Hoe selecteer je een architect en aannemer?

Je overweegt om een compleet nieuwe woning, garage en/of berging te realiseren? Natuurlijk wil je dan eerst weten wat de mogelijkheden zijn op de plek waar je wilt gaan bouwen. Maar misschien is de locatie nog helemaal niet bekend en wil je eerst weten wat er allemaal op je af komt en wat dat allemaal kost?

Bouwadvies Nederland kan u helpen met al deze vragen en ook met het maken van een totaal bouwplan. U vind veel informatie op deze site over de onderwerpen die aan bod kunnen komen wanneer u wilt gaan bouwen.

Checklist nieuwbouw

De totaalkosten van een bouwproject bestaan niet alleen maar uit de bouwkosten van een aannemer.
De overige kosten zoals advieskosten, gemeentelijke leges etc. kunnen een behoorlijke invloed hebben op uw bouwbudget. Daarbij moet u natuurlijk weten wat de gestelde eisen van de betreffende gemeente zijn. Om grip te krijgen op alle factoren verwijzen wij u graag naar de volgende onderwerpen en bijbehorende pagina’s.

Wat mag u bouwen?

De één wil een carport, de ander bouwt een serre aan zijn huis, plaatst een dakkapel of zet een nieuwe schutting in de tuin. Iedereen heeft zo zijn wensen, maar mag dat allemaal zo maar? De ruimte in Nederland is schaars, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. De overheid heeft daarom in de Woningwet vastgelegd wanneer u wel of geen bouwvergunning nodig heeft en aan welke regels u zich daarbij dient te houden. Vanaf 1 oktober 2010 zijn deze spelregels vernieuwd. Er zijn handige brochures van VROM (sinds oktober 2010 het IenM)beschikbaar waarin despelregels voor bouwen en verbouwen in hoofdlijnen worden uitgelegd. Meer informatie over de omgevingsvergunning vind u hier. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met Bouwadvies Nederland.

Vergeet ook niet uw buren te informeren zodra u begint met uw bouwplannen!