Brochures vergunningvrij bouwen

Vaak is er voor (ver)bouwen een omgevingsvergunning bouw nodig. Voor regulier onderhoud aan de woning of voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde woning, is dit echter niet het geval.

Soms is vergunningvrij bouwen mogelijk. In welke gevallen dit mogelijk is, staat Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)