Renovatie

U heeft plannen om een bestaand pand te herstellen en eventueel gedeeltelijk te vernieuwen? Veel oude panden worden gerenoveerd waardoor ze weer bruikbaar worden naar de huidige maatstaven en normen. Voordat u overgaat tot het maken van een renovatieplan wilt u misschien eerst weten of een renovatie wel zin heeft. Want het kan soms beter of goedkoper zijn om uw pand te herbouwen in plaats van te renoveren.

Een bouwkundig adviseur kan u van dienst zijn bij het maken van deze vaak lastige keuze.

Bij veel renovatieprojecten is sprake van monumentale panden die onder Monumentenzorg vallen. Dan is er naast een bouwvergunning ook nog een monumentenvergunning nodig. Daarbij moet soms de hulp van experts worden ingeroepen, vooral als het gaat om een specialisme zoals het renoveren van oude grachtenpanden en boerderijen.

Goede tekeningen bestaande situatie zijn onmisbaar

Iedereen begrijpt de noodzaak van volledige en accurate informatie. Uw architect en aannemer baseren er immers hun plannen op. Niemand zit te wachten op onaangename verassingen waardoor budget en planning overschreden worden. Toch staat de post meet- en tekenwerk vaak niet goed op de agenda. Het wordt als een bijzaak ondergebracht in de offerte van de architect. Dit is vreemd, omdat goede onderleggers niet alleen belangrijk zijn voor de architect tijdens zijn ontwerpfase. De aannemer heeft ook goede maten en tekeningen nodig.

Architect en aannemer meten te laat en dubbel

Vaak doen uw bouwpartners het meetwerk te laat en dubbel. De architect meet en schetst het gebouw heel globaal. De aannemer werkt niet met deze maatvoering en meet alles nogmaals in voor de uitvoering van zijn werk. Dat gebeurt dus NADAT het ontwerp reeds klaar is! De problemen worden dus weer eens opgelost in het werk en tijdens de bouw. Dit geeft vertraging en meerwerk. En U betaalt dat!

Kijk op de pagina meetwerk om meer informatie te krijgen over het ‘in kaart brengen van bestaande gebouwen’.

Voorbeeld van renovatieproject

U vindt een goed voorbeeld van een renovatieproject in de binnenstad met vermelding van de bouwkosten op de pagina