Advieskosten

Het onderwerp ‘advieskosten’ is erg omvangrijk en per situatie verschillend omdat er erg veel mogelijkheden en projectafhankelijke factoren zijn. Bovendien verandert de bouwwereld continu. Deze pagina geeft inzicht in de werkzaamheden en advieskosten waarmee u te maken kunt krijgen. Het betreft hier globale indicaties van kosten. Een goede kostenbegroting kan alleen gemaakt worden als het ontwerp gereed is.

Advieswerkzaamheden voor nieuwbouw en verbouw

De volgende advieswerkzaamheden kunnen van toepassing zijn op uw bouwplan.

 • Het in kaart brengen van uw wensen, het formuleren van de juiste vraag
 • Het maken van een eerste kosteninschatting van de advieskosten
 • Het maken van een offerte voor de advieskosten
 • Het inmeten en tekenen van de bestaande toestand (bij verbouw en uitbreiding)
 • Het maken, of ontwerpen, van het juiste plan
 • Het technisch uitwerken van het plan op een bouwtekening
 • Het maken van de constructieberekeningen
 • Het maken van de kostenberekeningen zoals ramingen en begrotingen (w.v.t.)
 • Het aanvragen van de juiste vergunningen
 • Het zoeken en contracteren van de juiste aannemer
 • Het controleren van de werkzaamheden van de aannemer
 • Etcetera
 • Kosten advieswerkzaamheden voor nieuwbouw en verbouw

  Alvorens te starten met bouwen moeten een aantal producten worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de bouwvoorbereidingsfase. In deze fase wordt het bouwplan gevormd en de juiste vergunningen geregeld. Om u inzicht te geven in de advieskosten die hierbij horen hebben we een aantal veel voorkomende scenario’s opgesteld.

  1. Advieskosten van een eenvoudige aanbouw

  2. Advieskosten van een grote uitbreiding

  3. Advieskosten van een complete zolderverbouwing met dakkapel

  4. Advieskosten nieuwbouw woning