Zonnepanelen kopen

Zonnepanelen

Energie besparen met zonnepanelen is tegenwoordig voor iedereen haalbaar. Je kunt zonnepanelen op je eigen dak leggen. Dit is op dit moment nog de beste investering, indien je daar de mogelijkheden voor hebt. Maar het is ook mogelijk om zonnepanelen op het dak van een ander te laten leggen.

Leg je de zonnepanelen op eigen dak, dan plaats je deze achter de eigen energiemeter. Bij veel energieleveranciers mag je dan ook salderen. Deze salderingsregeling gaat op den duur verdwijnen. Met de huidige salderingsregeling is het zinvol om hooguit je eigen verbruik met zonnepanelen op te wekken. De salderingsregeling houdt in dat je de opgewekte energie in kilowatturen mag verrekenen met de verbruikte kilowatturen.

In 2018 is er geen landelijke subsidie op zonnepanelen kopen. Wel blijft de BTW teruggaaf voor particulieren gehandhaafd. Je kunt dan ook de BTW terug vragen na aanschaf van de zonnepanelen.

De werking van zonnepanelen

De hoeveelheid energie die de zon naar de aarde stuurt, is erg groot. Van de energie die door de zon op de aarde terecht komt in één uur, kan de hele aarde voor een jaar van energie worden voorzien. Het is mogelijk om elektriciteit op te wekken uit zonnepanelen. In de meeste zonnepanelen gebeurd dit met sillicium. De energie die de zon uitstraalt, zorgt ervoor dat elektronen los gemaakt worden. Dit is waarom er spanning ontstaat in het zonnepaneel. Wanneer meerdere zonnepanelen achter elkaar geplaatst worden, kan er een stroom doorheen lopen. Zonnepanelen kunnen ook op een bewolkte dag, stroom opwekken.

Geen vergunning nodig