Zonnepanelen kopen

Zonnepanelen

Energie besparen met zonnepanelen is tegenwoordig voor iedereen haalbaar. U kunt zonnepanelen op uw eigen dak leggen. Dit is op dit moment nog de beste investering, indien u daar de mogelijkheden voor heeft. Maar het is ook mogelijk om zonnepanelen op het dak van een ander te laten leggen.

Legt u de zonnepanelen op eigen dak, dan plaatst u deze achter de eigen energiemeter. Bij veel energieleveranciers mag u dan ook salderen. Deze salderingsregeling gaat op den duur verdwijnen. Met de huidige salderingsregeling is het zinvol om hooguit uw eigen verbruik met zonnepanelen op te wekken.
De salderingsregeling houdt in dat u de opgewekte energie in kilowatturen mag verrekenen met de verbruikte kilowatturen.

In 2016 is er geen landelijke subsidie op zonnepanelen kopen. Wel blijft de BTW teruggaaf voor particulieren gehandhaafd. U kunt dan ook de BTW terug vragen na aanschaf van de zonnepanelen.

Geen vergunning nodig

In principe is geen omgevingsvergunning nodig voor het zonnepanelen kopen. Er is echter een uitzondering voor monumenten en in een beschermd stadsgezicht of beschermd dorpsgezicht. Uw eigen situatie kunt u altijd nagaan op Het omgevingsloket, of bij uw gemeente.

Zonnepanelen kopen

Zonnepanelen kopen heeft als voordeel dat u direct eigenaar bent van de zonnepanelen. De stroom is direct van u en u bespaard vanaf de dag dat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Een nadeel ten opzichte van zonnepanelen huren, of leasen, is de grote aanschafprijs in een keer. Voor veel mensen is dit niet haalbaar. Mocht u echter spaargeld op de bank hebben staan, dan is het gezien de huidige rentestanden van begin 2016 voordeliger om zonnepanelen aan te schaffen.