Bouwadvies

Bouwadvies voor woningbouw en utiliteitsbouw

Bouwadvies is een zeer breed begrip dat vaak verkeerd wordt begrepen en veel verschillende betekenissen kan hebben. In onderstaande paragraaf “Bouwkundig advies” leggen we kort uit wat wij verstaan onder bouwadvies.
Bouwadvies Nederland adviseert particulieren bij het realiseren van woningbouwprojecten.

Bouwkundig advies

Advies is in eerste instantie het verlenen van een dienst. Het gemaakte advies wordt vaak ondergebracht in een rapport of verstrekt in de vorm van een tekening. Er zijn veel adviesbureau’s in veel verschillende branches. Wij beperken ons hier natuurlijk tot de bouwbranche en het advies in de bouwkundige zaken. Het bouwkundig adviesbureau maakt niet het uiteindelijke gebouw. Zij stapelen geen stenen, hebben geen timmermannen in dienst en storten geen beton. Hun advies bestaat vaak uit diensten en producten zoals:

  • Het in kaart brengen van uw wensen, het formuleren van de juiste hulpvraag
  • Het maken van een eerste kosteninschatting
  • Het maken, of ontwerpen, van het juiste plan
  • Het technisch uitwerken van het plan op een bouwtekening
  • Het maken van de constructieberekeningen
  • Het maken van de kostenberekeningen zoals ramingen en begrotingen
  • Het aanvragen van de juiste vergunningen
  • Het zoeken en contracteren van de juiste aannemer
  • Het controleren van de werkzaamheden van de aannemer
  • Etcetera

Eigenlijk is het niet geheel correct om te stellen dat een bouwkundig adviesbureau enkel en alleen maar adviseert in de bouwkundige zaken. Van een bouwadvies bureau mag men ook een goed advies inzake installaties, energie-advies en advies in bodem- of grondeigenschappen verwachten. Bouwadvies Nederland heeft deze kennis altijd paraat om u volledig te kunnen helpen.

Enkele adviesonderdelen staan wat nader omschreven op de volgende pagina’s: