Constructieberekening dakopbouw

Voor het plaatsen van een dakopbouw is een omgevingsvergunning nodig. Dit is veelal een moeilijk en specialistisch werk. Daarom komt er veel bij kijken. Het is niet verstandig om de constructie berekening zelf uit te voeren. Een constructieberekening dakopbouw is een specialistisch onderdeel. Laat dit uitvoeren door een specialist. Het constructief advies is van groot belang voor het verkrijgen van de vergunning. In de MOR is de constructieberekening opgenomen. De MOR is een lijst met stukken welke voor een aanvraag benodigd zijn.

Constructieberekening dakopbouw zonder zorgen

constructieberekening dakopbouwWil je een dakopbouw laten bouwen. Dan heb je een constructieberekening nodig. Deze dien je in bij de gemeente voor een vergunning. Vraag hier zonder zorgen een offerte aan.

Een constructie van een dakopbouw moet er voor zorgen dat deze in alle gevallen overeind blijft staan. Een constructie berekening maakt een vertaalslag naar de constructie tekening. Dit advies is dan ook essentieel voor het bouwen van een dakopbouw. In een constructie berekening worden alle constructie onderdelen getoetst op sterkte en doorbuiging. Naast een beschouwing en berekening van de stabiliteit is ook een berekening van het bestaand van belang. Het gaat dan om de draagkracht van de fundering. Maar ook om de dakvloer van de bestaande woning. Deze gaat in de nieuwe situatie als vloer dienst doen.

Twee dakopbouwn Veemarktterrein Utrecht.
Twee keer dakopbouw Veemarkt Utrecht. Ontwerp van Atelier GisTH.

Welke onderdelen in een constructieberekening dakopbouw

De onderdelen die voor een dakopbouw kunnen worden getoetst:

  • constructie plat dak en/of schuin dak
  • lateien, dakkapel, balkon hek, dakterras (conform van ontwerp)
  • wanden sterkte, stabiliteit, ankers
  • bestaande dakvloer, nieuwe vloer
  • toets stabiliteit bestaand
  • toets draagkracht fundering

De Eurocode is leidraad voor de constructie. Dit zijn de regels waarover afspraken gemaakt zijn en waarmee men zal rekenen. Een erkend constructeur is op de hoogte van deze regels, daarom zal deze ze gebruiken in het rapport. De constructeur van de gemeente doet een controle van deze constructie berekeningen, daarom zal een constructeur deze berekening ook helder en duidelijk opstellen.

Nodig voor constructieberekening dakopbouw

Een constructeur kan een constructie berekening maken aan de hand van een bouwtekening. Een architect of bouwkundige kan deze tekening maken. Een bouwtekening bevat het ontwerp. De welstand heeft al goedkeuring gegeven op dit ontwerp. Dit bespaart extra kosten bij wijzigingen. De vorm en afmetingen en de materialen zijn dan bekend. Ook zijn de originele bouwtekeningen en constructie berekening van het gebouw nodig.

Fundering bij een dakopbouw

De controle van de fundering is een belangrijk onderdeel. De fundering wordt anders belast. Er wordt namelijk gewicht toegevoegd. Ook vangt een dakopbouw meer wind. Zorg dan ook dat een constructeur hier naar kijkt. Door droogte ontstaan de laatste jaren meer problemen. Bij meer droogte, zullen nog meer problemen ontstaan. Dit heeft te maken met het grondwater. Bij lager grondwater komt de fundering droog te staan, waardoor de grond anders wordt. Een fundering op heipalen verdient ook een controle. Een controle bepaalt dat de fundering de extra belasting aan kan of niet. 

Vloer van een dakopbouw

De vloer van een dakopbouw is een bestaand dak. Niet in alle gevallen is rekening gehouden met een vloer, daarom zal soms een nieuwe zwevende vloer nodig zijn.