Funderingsherstel

Funderingsproblematiek is in Nederland een veelvoorkomend probleem. Bij problemen met de fundering, kunnen de kosten voor herstel hoog oplopen. Door verschillende oorzaken kan schade ontstaan aan de fundering en daarmee aan de rest van de woning. Funderingsherstel is op verschillende manieren mogelijk. Aan te raden is vooraf gedegen onderzoek te laten doen naar fundering en de wijze van het herstel van de fundering.

Funderingsproblemen herkennen

Funderingsproblemen zijn vaak moeilijk te herkennen en kunnen soms jaren later zichtbaar worden en gevolgen krijgen. Funderingen met te weinig draagkracht, kunnen de volgende gevolgen hebben:

  • klemmende ramen en klemmende deuren
  • scheuren in gevels, binnenmuren, plafonds en vloeren
  • ongelijke zettingen en zakkingen
  • lage grondwaterstand
  • scheefstand
  • verschillen in zettingen en zakkingen tussen woningen op palen en palen op staal

Subsidie funderingsherstel

Er zijn gemeenten die subsidie beschikbaar kunnen stellen voor een gedeelte van de kosten van funderingsherstel. Of dit zo is, staat in de ASV (Algemene Subsidie Verordening) van de gemeente. Let er op dat subsidie iets anders is dan een lening. De subsidie is bestemd voor het funderingsonderzoek en de funderingsinspectie. Subsidie voor funderingsherstel is voor een aantal jaar beschikbaar. Is de pot leeg, dan kun je geen aanspraak meer maken op subsidie.