Ventilatie

Middels een ventilatieberekening of ventilatiebalans kan door de vergunningverstrekker worden gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De ventilatieberekening wordt gemaakt conform NEN 1087. Voor het opstellen van de ventilatieberekening worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het bepalen van de minimale ventilatiehoeveelheden per verblijfsruimte en verblijfsgebied
  • Het bepalen van de ventilatiebalans met de noodzakelijke voorzieningen
  • Overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen
  • Het aangeven van de ventilatiestromen en luchthoeveelheden op tekening. Indien wordt geventileerd met ventilatieroosters worden ook het type rooster en de roosterlengte aangegeven

In de meeste gevallen zal een ventilatieberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale bouwbesluittoets.