Aannemer zoeken

Een nieuw huis bouwen of verbouwen, dat doen de meeste mensen maar één maal in hun leven. Als opdrachtgever wil je dan natuurlijk dat het werk deskundig en kwalitatief hoogstaand wordt gebouwd. Natuurlijk wil je ook dat het project effectief en zonder onnodige vertraging kan worden uitgevoerd. Misschien nog wel het allerbelangrijkste is dat de verbouwing of nieuwbouw niet te veel mag kosten, zodat je er geen slapeloze nachten van ondervindt. Bereid je voor bij het aannemer zoeken.

Alles staat of valt met de keuze van de aannemer!

Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen; selecteer de aannemer zeer zorgvuldig en kijk niet alleen maar naar de prijs. Ieder week horen wij de rampverhalen van alle bouwvallen. Veel mensen bouwen maar 1 keer en stoppen veel geld in het bouwproject. Zorg dat uw geld goed besteed wordt en kies een goede aannemer.

Aannemer zoeken
Aannemer zoeken

Wat doet een aannemer?

Een aannemer is een onderneming die de verantwoordelijkheid op zich neemt om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren; de aannemer verzorgt, voor in een contract bepaalde prijs en binnen een overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk. De voorgaande zin geeft een duidelijk beeld van wat een aannemer doet. Het is dus belangrijk te realiseren dat een aannemer bouwt tegen een vooraf bepaalde prijs. De aannemer moet, om een prijs te kunnen maken, weten wat hij moet doen. Dit is een belangrijke stap in het bouwproces. Om te bepalen wat een aannemer moet doen en hoe duur dat dan vervolgens wordt, moet er een heldere inventarisatie van uw wensen en eisen worden gemaakt.

Checklist onbezorgd bouwen.

Het (ver)bouwen van uw woning is een drukke periode. Er wordt veel van u gevraagd, en er moeten veel beslissingen worden genomen. Het slagen van een goede verbouwing of nieuwbouw staat of valt met de voorbereiding. Wanneer u de tijd neemt alles goed op een rijtje te (laten) zetten is de kans op fouten in het traject veel kleiner. De checklist onbezorgd bouwen bevat om te beginnen maar 1 punt: onbezorgd bouwen begint met het maken van goede afspraken. Die afspraken legt u vast in de vorm van een bouwtekening eventueel in combinatie met een technische omschrijving of een bestek. Wanneer deze basis is gelegd kunt u de volgende stappen in het bouwproces nemen.

Zodra u voornemens bent een bouwbedrijf opdracht te geven, kunt u ervoor kiezen om een VerBOUWgarantie aan te vragen bij BouwGarant. Mocht uw aannemer failliet gaan, dan heeft u met de VerBOUWgarantie de zekerheid dat het werk wordt afgebouwd. Ook beschermt de VerBOUWgarantie u tegen verborgen- (6 maanden) en constructieve gebreken (18 maanden) na oplevering. Let op! Neem kennis van de werking van de VerBOUWgarantie voordat u deze afsluit.

De kosten voor een verbouwing onder de VerBOUWgarantie bedragen 0,15 % van de aanneemsom, met een minimum van € 35. Voorbeeld: bij een verbouwing van € 40.000 bedragen de kosten voor de VerBOUWgarantie € 60.

De kosten voor een nieuwbouwwerk onder de VerBOUWgarantie bedragen 0,30% van de aanneemsom, met een minimum van € 350. Voorbeeld: bij een nieuwbouw van € 200.000 bedragen de kosten voor de VerBOUWgarantie € 600.

De VerBOUWgarantie kan worden afgesloten voor werken met een maximale aanneemsom van € 350.000 exclusief BTW. U betaalt de VerBOUWgarantie via uw aannemer.

De VerBOUWgarantie kent een uitkering van ten hoogste 15% van de oorspronkelijke aanneemsom tot een maximum van € 30.000 exclusief BTW. In combinatie met de BouwGarant betalingsregeling biedt dat bedrag voldoende bescherming.

U kunt direct de VerBOUWgarantie aanvragen. Dit kunt u online doen of met het aanvraagformulier.

Let op!

  • U kunt de VerBOUWgarantie alleen afsluiten als u werkt met een BouwGarant-aannemer.
  • Sluit de VerBOUWgarantie af voor aanvang van de werkzaamheden.
  • U dient in het bezit te zijn van een getekend contract (inclusief specificatie van kosten en materialen) tussen u en uw aannemer voordat u de VerBOUWgarantie afsluit.
  • Na het afsluiten ontvangt u een certificaat. Alleen met dit certificaat heeft u garantie.