Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan

De conclusie van een onderzoek naar uw verbouwingsplannen kan zijn dat u een omgevingsvergunning dient aan te vragen. Dit betekent niet dat al uw plannen ook kunnen worden gerealiseerd! Uw bouwplan zal namelijk moeten voldoen aan het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat omschreven en getekend binnen welke grenzen u een bouwwerk mag realiseren en bijvoorbeeld hoe hoog dit bouwwerk mag zijn. In het bestemmingsplan staat ook welke functie een bouwwerk dient te hebben (bijvoorbeeld een woonfunctie of een winkelfunctie). Als laatste staat in het bestemmingsplan vermeld welk oppervlak van uw perceel bebouwd mag worden.

Het bestemmingsplan is voor ieder perceel in Nederland anders. Het plan wordt gemeentelijk vastgesteld. Wilt u weten wat er op uw perceel mogelijk is, dan kunt u een bezoek brengen aan de balie ‘bouwen en wonen’ van uw gemeente. Zij vertellen u dan tegen een kleine vergoeding wat de mogelijkheden zijn. In sommige gemeenten kunt u het bestemmingsplan online raadplegen. Het is de bedoeling dat over enkele jaren alle bestemmingsplannen van alle gemeenten online zijn te raadplegen.

Een bestemmingsplan is niet altijd even eenvoudig te begrijpen. Een extern adviseur kan u helpen bij de interpretatie van het bestemmingsplan en u uitleggen welke mogelijkheden er zijn.

Welstand, welstandsnota en welstandscommissie

Wanneer u weet of u een omgevingsvergunning nodig heeft en welke dat moet zijn en u weet wat de mogelijkheden vanuit het bestemmingsplan zijn, dan dient er nog gekeken te worden naar de welstandeisen. Welstand wil zeggen dat uw bouwplan architectonisch past in de omgeving. De gemeente legt in een welstandsnota zo concreet mogelijk vast welke welstandeisen er gelden voor de verschillende wijken en straten van de gemeente.

Als u vergunningsvrij mag bouwen, hoeft u niet te voldoen aan de criteria uit de welstandsnota. Als u wel een vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld voor de bouw van een dakkapel aan de voorzijde van uw woning, dan dient deze aan de welstandeisen te voldoen. Vaak betekent dit dat de plannen nog een beetje bijgeschaafd dienen te worden. Veel welstandsnota’s beperken bijvoorbeeld de breedte van een dakkapel aan de voorzijde van uw woning.

De welstandnota is ook vaak een dik boekwerk. Een bouwkundig bureau kan u helpen de welstandeisen te interpreteren en u aangeven wat de mogelijkheden zijn.

Buren

Als u gaat (ver)bouwen is het verstandig rekening te houden met uw buren. Buren hebben namelijk een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld voor het maken van een afscheiding tussen uw grond en die van uw buren. U mag echter ook niet bouwen op de grond van uw buren, of uw dakgoot mag niet boven de grond van de buren hangen. Deze regels staan in boek vijf van het Burgerlijk Wetboek. Het is sowieso raadzaam altijd eerst met uw buren te overleggen voordat u begint met bouwen. Of u nu met of zonder bouwvergunning bouwt. Uw buren kunnen namelijk bezwaren hebben tegen uw bouwplannen. Uw bouwwerk neemt bijvoorbeeld veel licht weg bij uw buren waardoor zij nadeel ondervinden van uw bouwwerk. Dit kan vervelende situaties opleveren, die u kunt voorkomen door vooraf even te overleggen. U bent zelf verantwoordelijk voor overeenstemming met uw buren. De gemeente controleert dit niet, ook niet als u een bouwvergunning heeft aangevraagd. Voor meer informatie kunt u terrecht op de pagina Bouwrecht.