Bouwkosten

Bouwen is investeren dus zijn er financiële risico’s. Door een goed inzicht te hebben in alle bouwkosten kan er veel gedaan worden om die risico’s zo klein mogelijk te houden. Zo hebben besluiten in het voortraject een grote invloed op de uiteindelijk bouw- en exploitatiekosten.

Meer dan alleen materiaalkosten en gereedschap

Of u nou zelf gaat bouwen, of een aannemer inschakelt, u moet op de hoogte zijn van alle kosten die een rol kunnen spelen. Daarmee voorkomt u onaangename verrassingen. Op deze site vind u alle aspecten waar kosten mee verbonden zijn. Kijk bijvoorbeeld eens naar het overzicht onderaan deze pagina.

Kostenraming en begroting

Een bouwkostenraming is géén vermenigvuldiging van hoeveelheden en eenheidsprijzen. Eenheidsprijzen bestaan niet, want ieder bouwwerk is uniek in zijn soort. Op basis van de vorm, omvang, situatie en moeilijkheidsgraad van een bouwwerk wordt de bouwkostenraming opgesteld en met u besproken.

Met een bouwkostenramingen of begrotingen vanaf het ontwerp tot en met de uitvoering van uw project, heeft u concrete informatie in handen om uw bouwproject binnen uw budget te realiseren.

Controle offerte aannemer

Naast het maken van bouwkostenramingen van een ontwerp kan een bouwkundig adviesbureau ook de calculaties van derden zoals aannemers voor u controleren. Vaak zijn de offertes en de begrotingen van aannemers moeilijk te begrijpen en te vergelijken. Ook kan men u helpen bij het selecteren en contracteren van een aannemer.

Budgetoverzicht en stichtingskostenopzet

Alvorens te starten met het maken van een bouwplan wilt u natuurlijk eerst een goed beeld krijgen van alle kosten die mogelijk een rol kunnen spelen. Hieronder ziet u een lijst met de  meest voorkomende kostenposten. We noemen deze lijst ook wel de stichtingskostenopzet of een overzicht van de budgetposten. Natuurlijk heeft u niet altijd te maken met alle onderwerpen die hierin genoemd worden. Onderstaand overzicht kunt u in eerste instantie gbruiken als een checklist voor het opstellen van uw bouwkosten.

BUDGETPOSTEN vlgs NEN 2631
Bouwkosten
Inrichtingskosten
Bijkomende kosten
Onvoorziene kosten project
TOTALEN PROJECT
BOUWKOSTEN
KOSTEN AAN HET GEBOUW kosten van bouwkundige werken
kosten van installaties
KOSTEN BOUWTERREIN kosten van bouwkundige werken
kosten van installaties
kosten van vaste inrichting
overige kosten
BIJKOMENDE UITVOERINGSKOSTEN EN OPSLAGEN bouwplaats- en uitvoeringskosten, a.k., winst en risico
coördinatievergoeding
overige kosten
ONVOORZIENE KOSTEN
TOTAAL BOUWKOSTEN
INRICHTINGSKOSTEN
KOSTEN AAN HET GEBOUW installaties/apparatuur
losse inrichting
bouwkundige-/installatietechnische werken
overige kosten
KOSTEN AAN HET TERREIN installaties/apparatuur
losse inrichting
bouwkundige-/installatietechnische werken tbv
overige kosten
ONVOORZIENE KOSTEN
TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN
BIJKOMENDE KOSTEN
ADVISEURS architekt en adviseurs
werktekeningen en toezicht
adviseur konstrukties
adviseur installaties en bouwfysica
adviseur bouwkosten
binnenhuisarchitekt
verschotten (afdrukken tekeningen e.d.)
overige kosten
ONDERZOEKKOSTEN grondonderzoek
opmetingskosten
overige kosten
OVERHEIDSHEFFINGEN E.D. legeskosten
precario
aansluitkosten nutsbedrijven
hinderwet c.a.
overige kosten
AANLOOPKOSTEN BOUW tijdelijke behuizing
traditionele gebruiken
schoonmaken eerste oplevering
verhuiskosten
openingskosten
overige kosten
AANLOOPKOSTEN ALGEMEEN bestuurskosten
personeelskosten
leegstand
bedrijfskapitaal, kas
overige kosten
FINANCIERINGSKOSTEN afsluitkosten
renten
risico-verrekening
overige kosten
ONVOORZIENE KOSTEN
TOTAAL BIJKOMENDE KOSTEN