Vergunningen

Er zijn verschillende vergunningen die een rol kunnen spelen bij u verbouw- of nieuwbouwproject. De meest voorkomende vergunning is natuurlijk de bouwvergunning. Daarnaast komt het regelmatig voor dat projecten vergunningen moeten hebben zoals de milieuvergunning, de kapvergunning, de inritvergunning, de sloopvergunning etc.

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 oktober 2010 heeft Nederland nieuwe regels voor het aanvragen voor 25 verschillende vergunningen. Op 1 oktober is namelijk de WABO ingevoerd, en daarmee zijn 25 verschillende vergunningen samengevoegd tot 1 omgevingsvergunning. Op de speciale pagina over de omgevingsvergunning leest u hierover meer.