Bouwverordening

De Bouwverordening is geen landelijke wet

Verordening is een ander woord voor wet. Een bouwverordening is een plaatselijke, gemeentelijke wet die iedere gemeente in Nederland dient op te stellen. Men kan dus niet spreken van DE bouwverordening, met andere woorden: in Nederland is géén sprake van DE algemene bouwverordening.

In het Bouwbesluit:

 • Technische voorschriften over een bouwplan zijn opgenomen in het Bouwbesluit.
  Het betreft hier een landelijke wet.

In het gebruiksbesluit:

 • Brandvoorschriften staan in het gebruiksbesluit.
  Het betreft hier een landelijke wet.

In de bouwverordening:

 • Niet-technische voorschriften zijn opgenomen in de bouwverordening.
 • Voorschriften over het verloop van gemeentelijke procedures staan in de bouwverordening.
 • Voorschriften inzake de invloed van het gebouw op de omgeving staan opgenomen in de bouwverordening.

In een bouwverordening is vastgelegd wat de rechten en de plichten van een eigenaar van een gebouw zijn. In de bouwverordening staan voorschriften voor bijvoorbeeld het gebruik van woningen en terreinen. Er is ook een hoofdstuk wat aangeeft welke procedure men moet volgen bij het aanvragen van een bouwvergunning en een sloopvergunning. Als laatste kunnen we noemen dat de bouwverordening aangeeft hoe de gemeente ambtenaren tijdens de realisatie van een gebouw het bouwproces moet controleren.

Voorbeelden van onderwerpen in de bouwverordening:

 • Stedenbouwkundige voorschriften,
  zoals wegen waaraan mag worden gebouwd, rooilijnen of de plaatsing van bouwwerken
  ten opzichte van elkaar.
 • Aansluiting op nutsvoorzieningen,
  (bijvoorbeeld: een woning moet altijd aangesloten zijn op het waterleidingnet).
 • Tegengaan van bouwen op verontreinigde grond,
  (er staat bijvoorbeeld vermeld dan men niet mag bouwen op verontreinigde grond).
 • Sloopvoorschriften.
  Voorschriften voor het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden met betrekking tot
  veiligheid bouw-/sloopplaats, tijdstippen, e.d.
 • Belasting voor het gebruik van het trottoir,
  om bijvoorbeeld tijdelijk een afvalcontainer te plaatsen.
 • Controle door de gemeente tijdens de bouw. Wat zijn de taken van de ambtenaar?

In de bouwverordening staat dus geen eisen met betrekking tot de kwaliteit van het te verbouwen gebouw. Deze eisen staan genoemd in het bouwbesluit en zijn landelijk vastgelegd.

In de meeste gevallen zult u, wanneer u aan het verbouwen gaat, niet direct te maken krijgen met de onderdelen die de bouwverordening beschrijft. In eerste instantie heeft u vooral te maken met het bouwbesluit. Voor informatie over het bouwbesluit kunt u doorklikken naar de pagina Bouwbesluit