EPC berekening

Per 1 januari 2021 is deze wetgeving gewijzigd. Sindsdien is de BENG benodigd. Wanneer u een nieuwe woning of utiliteitsgebouw laat bouwen, heeft u een EPC berekening nodig. Dit is een Energie Prestatie Coëfficiënt berekening. Dit cijfer geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. In het bouwbesluit staan eisen vermeld voor wat betreft de energie zuinigheid en de EPC van nieuwbouw woningen en utiliteitsgebouwen. De EPC berekening wordt gemaakt volgens de norm NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen (EPG). De norm NEN 7120 geldt voor zowel nieuwbouw woningen als voor nieuwbouw utiliteitsbouw.

Wijzigingen EPC berekening per 01 januari 2015

De EPC-eis van nieuwe gebouwen is per 01 januari 2015 aangescherpt. Voor nieuwbouw woningen ligt de EPC-eis vanaf deze datum op 0,4. Voor utiliteitsgebouwen is de EPC-eis afhankelijk van de gebruiksfunctie. Hierbij een overzicht van de EPC-eis per 01 januari 2015:

 • bijeenkomstfunctie 1,1
 • celfunctie 1,0
 • gezondheidszorgfunctie met bedgebied 1,8
 • gezondheidszorgfunctie anders dan met bedgebied 0,8
 • kantoorfunctie 0,8
 • logiesfunctie in logiesgebouw 1,0
 • onderwijsfunctie 0,7
 • sportfunctie 0,9
 • winkelfunctie 1,7
 • woningen en woongebouwen 0,4

Wijzigingen EPC berekening in de toekomst

Vanaf 2020 is het de bedoeling dat nieuwbouw woningen en utiliteitsgebouwen bijna energie-neutraal worden gebouwd. De EPC-eis zal dan naar 0 gaan. In de praktijk worden al woningen energie-neutraal gebouwd. Op 02 juli 2015 presenteerde minister Blok van Wonen en Rijksdienst de volgende brief over de voortgang van energiebesparing van de gebouwde omgeving. De energieprestatie voor bijna-energie neutrale woningen (BENG) worden in Nederland vastgelegd volgens 3 eisen:

 • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • Het maximale primair energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

In de tussenresultaten van een EPC-berekening volgens NEN 7120 volgen deze indicatoren.

Als u op zoek bent naar een bedrijf om een EPC-berekeningen voor u te maken.