Aankoopkeuring, bouwtechnische keuring

Wanneer u een woning koopt wilt u graag weten of de technische staat van het pand nog goed is, of dat er in de komende jaren nog veel geld aan (achterstallig) onderhoud moet worden uitgeven. Wat vaak wordt vergeten is dat u als koper ook een wettelijk onderzoeksplicht heeft. Dat betekent dat als u zelf bepaalde gebreken aan het huis had kunnen ontdekken, het herstel van deze gebreken voor eigen risico kan zijn. Als u dit nalaat, dan kunt u de verkoper niet achteraf aansprakelijk stellen. Er zijn dus meerdere goede redenen om een aankoopkeuring te laten uitvoeren.

Boek hier direct een bouwkundige keuring.

De rapportage van een aankoopkeuring

De rapportage van de aankoopkeuring geeft u een objectief inzicht in gebreken en kosten. U kunt uw aankoopbeslissing hierop baseren en eventueel gebruiken in de onderhandelingen over de verkoopprijs. Het rapport kan eveneens worden gebruikt voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie. Dit is niet altijd van toepassing. Informeer vooraf bij ons naar de mogelijkheden.

De aankoopkeuring omvat,  voor zover visueel waarneembaar, de volgende inspectie elementen:

 • fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren
 • riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte
 • bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien
 • staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen
 • technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie
 • staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz
 • visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie
 • visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie
 • visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken
 • visuele beoordeling van de onderhoudstaat van alle overige sanitaire groepen
 • een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen
 • vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, asbest, risico koolmonoxide e.d.
 • een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten

Lees deze belangrijke informatie voordat u ons opdracht geeft !

In sommige gevallen hebben onze klanten een onjuist beeld van de rapportage van een aankoopkeuring en van de werkzaamheden tijdens de inspectie die voorafgaan aan deze rapportage. Om vooraf een goed beeld te creëren willen wij u met nadruk wijzen op de voorbeeldrapportage ( hieronder te downloaden) .Ook kunt u deze digitaal bij ons opvragen en deze per email ontvangen. Wij gaan er van uit dat u er zelf zorg voor draagt dat u op de hoogte bent van de vorm en inhoud van een bouwrapportage alvorens ons opdracht te geven voor het uitvoeren van de aankoopkeuring. Op deze manier voorkomen we misverstanden.

Nader onderzoek.

U dient er rekening mee te houden dat over diverse onderwerpen geen uitspraken door ons worden gedaan. Tevens worden niet alle onderwerpen voorzien van een kostenindicatie. Het gaat hier vaak om onderwerpen die vragen om nader onderzoek. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over de volgende onderwerpen:

 • Scheurvorming.

Scheurvorming verklaren is een lastige zaak en vraagt om nader onderzoek waarbij de ontwikkelingen van de scheuren gedurende een aanzienlijk lange periode gevolgd moeten worden. Daarbij dient men vaak een administratief onderzoek te verrichten om gegevens over bodem, grondwaterstand en fundering boven tafel te krijgen.

 • Ongedierte.

Sporen van ongedierte zeggen niet meteen iets over de actuele aanwezigheid en activiteit van ongedierte. Ook zegt het niets over de schade die mogelijk is aangericht door ongedierte. Om duidelijkheid te krijgen over deze zaken zal een specialistisch onderzoek- en bestrijdingsbedrijf ingeschakeld moeten worden.

 • Vochtproblemen.

In sommige gevallen kan betrekkelijk eenvoudig een relatie worden gelegd tussen een vochtplek en een beschadiging. Vaak is de oorzaak echter moeilijk te zien omdat het probleem zich in een bouwelement of constructie bevind. In veel gevallen heeft men te maken met een condensatieprobleem en niet direct met een lekkage. Het kan zijn dat ook hier nader onderzoek noodzakelijk is om het werkelijke probleem naar boven te halen. Vaak gaat dit samen met destructief onderzoek. Dit is iets wat wij niet uitvoeren bij een aankoopkeuring.

Klik hier om een voorbeeld rapport te downloaden

Tip: controleer bouwvergunning bij aankoop nieuwe woning !

Let er bij een koop van een woning of bedrijfspand goed op of er in het verleden verbouwd is met de juiste vergunningen. Want als dat niet het geval is, kan uw goede koop wel eens een hele dure koop worden!
Op de pagina Bouwrecht staat een artikel over dit onderwerp.

Tip: herken funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning!

Het herkennen en aanpakken van funderingsproblemen bij koop of verkoop van een woning is soms een weg vol valkuilen als onvoldoende onderzoek gedaan wordt. Als men een huis koopt en pas later ziet dat er funderingsproblemen zijn, dan ontstaan grote problemen. Heeft de verkoper informatie achtergehouden? Waren funderingsproblemen bekend? Heeft de koper voldoende onderzoek gedaan? Aansprakelijkstellingen, een rechtszaak en nog meer kosten.

Wilt u een aankoopkeuring laten uitvoeren?

Klik hier als u een bouwtechnische keuring wilt laten uitvoeren.