Bodemonderzoek

Bodemonderzoek noodzakelijk?

Voor hen die een vergunning aanvraag doet. Een onderzoek van de grond kan dan verplicht zijn. In Nederland maken we onderscheid in 2 soorten onderzoek van de bodem.

  • Geotechnisch onderzoek
  • Milieukundig bodemonderzoek

Let er op dat er de laatste paar jaren sprake is van droogte. Dit zorgt voor het bloot leggen van problemen aan de fundering. Een goed onderzoek naar de bodem, is geen overbodige luxe.

"Snelle handeling, denken met je mee, goed advies, ervaren en een scherpe prijs."

Een bodemonderzoek naar de draagkracht, zoals een geotechnisch onderzoek met
funderingsadvies of een milieukundig onderzoek. Vraag hier om een offerte.

Geotechnisch onderzoek

Het geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen welk type fundering onder een gebouw moet worden toegepast. Een gespecialiseerd bedrijf voert dit onderzoek uit. Deze bedrijven maken een sondering. Een adviseur bepaald aan de hand van de sondering wat de opbouw van de grond is. Ook bepaald de adviseur waar de draagkrachtige laag zich bevind. Daarop kan de fundering worden gebouwd. Een sondering is het in de grond drukken van een dunne stalen buis. De weerstand die de buis tijdens het in de grond drukken ondervindt, is een maat voor de draagkracht van de grond. Het resultaat van de sondering is een grafiek waarop de draagkracht van de grond af te lezen is.

Wanneer de draagkrachtige laag zich dieper dan 3 meter onder maaiveld bevind, is het zeer waarschijnlijk dat een fundering op palen zal moeten worden toegepast. In de regel moet er rekening gehouden worden dat een fundering op palen nodig is bij het bouwen in polders, aan de kust en in de buurt van de grote rivieren. In gebieden met zandgrond is een heien vaak niet noodzakelijk, hier kan een fundering van stroken worden toegepast.

Een onderzoek wordt verder voorzien van een advies. Dit advies bepaalt welke palen toegepast kunnen worden en welk gewicht daarbij kan worden toegepast.

bodem, grondonderzoek en sondering
bodem, grondonderzoek en sondering

Vrijstelling van geotechnisch onderzoek

De gemeente vraagt bij nieuwbouw altijd om een geotechnisch onderzoek.  Bij de verbouwing van een bestaand gebouw, is een geotechnisch onderzoek niet altijd een verplichting. De gemeente kan bij een uitbreiding om een onderzoek vragen.  Een onderzoek is veelal niet nodig wanneer de fundering van het bestaande gebouw op staal is. In dat geval kan een uitbreiding ook op staal. Grondverbetering is dan mogelijk wel nodig. Een handsondering kan dit uitwijzen. Indien het bestaande gebouw op palen staat, is onderzoek wel gewenst. De gemeente accepteert soms een geotechnisch onderzoek dat eerder in de buurt is gemaakt. Maar wanneer er geen gegevens meer aanwezig zijn, dan kan een nieuw geotechnisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Milieukundig bodemonderzoek

Als je een vergunning aanvraagt dan kan het verplicht zijn om een rapportage van een milieukundig bodemonderzoek aan te reiken. Bouwen op vervuilde grond is niet toegestaan. Dit staat in de Woningwet. Er kunnen namelijk klachten in gezondheid ontstaan bij mensen die in een gebouw verblijven dat op deze grond staat.
Een onderzoek naar de bodem is nodig bij de aanvraag van de vergunning. Een bureau voert een onderzoek uit zodat men weet of de bodem verontreinigd is, en wat de mate van die verontreiniging zal zijn. Is er niets aan de hand, dan kunt u bouwen. Als de vervuiling zo ernstig is dat er risico´s voor de gezondheid optreden, dan is sanering van de bodem noodzakelijk voordat men mag starten met bouwen.
Een milieukundig onderzoek is niet altijd nodig. De gemeente verleent in een aantal gevallen een vrijstelling.

Vrijstelling van milieukundig bodemonderzoek

In sommige gevallen kan een vrijstelling van een bodemonderzoek worden gegeven. Dit staat dan omschreven in de verordening van de betreffende gemeente. Een vrijstelling zou kunnen zijn:

  • bouwvergunningvrije bouw
  • een gebouw waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven (o.a. schuren/garages/tuinhuisjes)
  • bouwwerk geen gebouw zijnde (o.a. kunstwerk/bruggen)
  • een bouwwerk waar vergunning voor nodig is met een oppervlak kleiner dan 50 m²
  • bouwwerk, waarvoor een zeer recent onderzoek aanwezig is
  • een bouwwerk die de grond niet raakt (o.a. dakkapel/opbouw verdieping)

In deze gevallen vindt geen milieukundig onderzoek plaats. Je bent in dit geval dan ook niet verplicht een milieukundig onderzoek bodem bij de aanvraag aan te leveren.

"Snelle handeling, denken met je mee, goed advies, ervaren en een scherpe prijs."

Een bodemonderzoek naar de draagkracht, zoals een geotechnisch onderzoek met
funderingsadvies of een milieukundig onderzoek. Vraag hier om een offerte.