Bodemonderzoek

Bodemonderzoek noodzakelijk?

Bij uw aanvraag van een bouwvergunning kan er gevraagd worden om een bodemonderzoek aan te leveren. In Nederland onderscheiden we 2 soorten bodemonderzoeken.

  • Geotechnisch bodemonderzoek
  • Milieukundig bodemonderzoek

Geotechnisch bodemonderzoek

Het geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen welk type fundering onder een gebouw moet worden toegepast. Het geotechnisch onderzoek wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven maken een sondering. Door het maken van een sondering kan worden bepaald wat de opbouw van de grond is, en waar de draagkrachtige laag, waarop de fundering kan worden gebouwd, zich bevind. Een sondering is het in de grond drukken van een dunne stalen buis. De weerstand die de buis tijdens het in de grond drukken ondervindt, is een maat voor de draagkracht van de grond. Het resultaat van de sondering is een grafiek waarop de draagkracht van de grond af te lezen is.

Wanneer de draagkrachtige laag zich dieper dan 3 meter onder maaiveld bevind, is het zeer waarschijnlijk dat een fundering op palen zal moeten worden toegepast. In de regel moet er rekening gehouden worden dat een fundering op palen nodig is bij het bouwen in polders, aan de kust en in de buurt van de grote rivieren. In gebieden met zandgronden is een paalfundering vaak niet noodzakelijk, hier kan een strokenfundering worden toegepast.

Vrijstelling van geotechnisch bodemonderzoek

Bij nieuwbouw wordt er door de gemeente altijd gevraagd om een geotechnisch onderzoek. Wanneer een bestaand gebouw wordt verbouwd, en er geen nieuwe fundering hoeft worden aangelegd is het uitvoeren van geotechnisch onderzoek niet noodzakelijk. Wanneer een bestaand gebouw wordt uitgebreid kan een geotechnisch onderzoek noodzakelijk zijn. Wanneer het bestaande gebouw op een strokenfundering of fundering op staal is gebouwd is een onderzoek vaak niet nodig en kan de aanbouw ook op een fundering op staal worden aangelegd. Indien het bestaande gebouw op palen staat, is aanvullende informatie wel gewenst. Indien het geotechnisch onderzoek wat gemaakt is tijdens de bouw van het bestaande gebouw nog aanwezig is, kan dit als basis worden gebruikt. Indien er geen gegevens meer aanwezig zijn, dan kan een nieuw geotechnisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Milieukundig bodemonderzoek

Als u een bouwvergunning aanvraagt dan kan het verplicht zijn om een rapportage van een milieukundig bodemonderzoek aan te reiken. De Woningwet staat namelijk niet toe dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond. Er kunnen namelijk gezondheidsklachten ontstaan bij mensen die in een gebouw verblijven dat op verontreinigde grond staat.
Daarom wordt bij elke bouwaanvraag ook gekeken naar de kwaliteit van de bodem. Dit betekent dat er een milieukundig bodemonderzoek moet worden uitgevoerd zodat men weet of de bodem verontreinigd is, en wat de mate van die verontreiniging zal zijn. Is er niets aan de hand, dan kunt u bouwen. Als de bodemverontreiniging zo ernstig is dat er risico´s voor de gezondheid optreden, dan is bodemsanering noodzakelijk voordat men mag starten met bouwen.
Een milieukundig bodemonderzoek hoeft niet altijd uitgevoerd te worden. De gemeente verleent in een aantal gevallen een vrijstelling.

Vrijstelling van milieukundig bodemonderzoek

  • bouwvergunningvrije bouwwerken
  • licht vergunningplichtige bouwwerken
  • gebouwen waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen verblijven (o.a. schuren/garages/tuinhuisjes)
  • bouwwerken geen gebouw zijnde (o.a. kunstwerken/bruggen)
  • vergunningplichtige bouwwerken met een vloeroppervlak kleiner dan 50 m²
  • bouwwerken, waarvoor een zeer recent bodemonderzoek aanwezig is
  • bouwwerken die de grond niet raken (o.a. dakkapel/opbouw verdieping)

In deze gevallen vindt geen milieukundig bodemonderzoek plaats. U bent in deze gevallen dan ook niet verplicht een milieukundig bodemonderzoek bij de aanvraag aan te leveren.