Meetwerk

Opname en meetwerk gebouwen en terreinen

Het meten en in kaart brengen van een bestaand gebouw of terrein is een specialisme. Laat dit dan ook uitvoeren door een specialist in meet- en tekenwerk. U heeft dan een sterke start voor een zorgeloos bouwproject.

Tip: meten is weten en voorkomt verassingen

We kennen allemaal de wijze uitspraken zoals ‘meten is weten’ en ‘zonder fundering geen basis om op te bouwen’.
Toch komt het maar al te vaak voor dat bouwpartijen zoals architecten en aannemers niet genoeg aandacht besteden aan deze belangrijke basis-voorbereidingen. De post inmeten en uittekenen van de bestaande situatie is een ondergeschoven kind. Net als bodemonderzoek in een vroege fase.

Wees zelf alert en vraag de partijen waarmee u gaat bouwen hoe ze omgaan met het verkrijgen van gegevens van de bestaande situatie.

Vraag uw architect of bouwadviseur naar het meetwerk!

Vraag uw architect, bouwadviseur of aannemer naar het onderdeel meet- en tekenwerk bestaande situatie. Zorg dat uw bouwpartner de situatie goed in kaart laat brengen door een gespecialiseerd meet- en tekenbureau. Zo’n bureau kan u ook vertellen wat de technische staat en kwaliteit van het gebouw is. Daarbij is een geroutineerd meetbureau vaak sneller en goedkoper dan de architect of aannemer.

Verbouwen vraagt om goede tekeningen bestaande situatie

Verbouwen, renoveren en herbestemmen zijn hot en geen kortstondige hype. Wij Nederlanders respecteren ons cultureel erfgoed steeds meer en slopen daarom minder. Slopen is ook niet duurzaam en daarom in veel gevallen onverantwoord. Herbestemming- en restauratieprojecten zijn complex en risicovol. Deze projecten vragen daarom om accurate gegevens en zeer goede onderleggers van de bestaande gebouwen. De kans op bouwfouten en onvoorziene kosten wordt hiermee geminimaliseerd.

Waarom tekeningen van uw bestaande gebouw?

Gebouwen worden in kaart gebracht voor meerdere doelen:

  • onderleggers voor planvorming en ontwerp
  • onderleggers voor restauratie en renovatie
  • tekeningen voor exploitatie en beheer
  • onderleggers voor historische waardestelling
  • informatie en details voor de monumentencommissie
  • documentatie van cultureel erfgoed
  • en natuurlijk 3D-onderleggers voor een Bouw Informatie Model