Bouwvergunning

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de woningwet. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een aantal bouwwerken is geen vergunning nodig, mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Omgevingsvergunning

Sinds 1 oktober 2010 heeft Nederland nieuwe regels voor het aanvragen van (bouw)vergunningen. Op 1 oktober is namelijk de nieuwe wet WABO ingevoerd, en daarmee is het vergunningenstelsel veranderd.

Binnen de WABO vraagt u geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De technische regels waaraan een gebouw moet voldoen veranderen niet, wel de procedures om een vergunning te krijgen. Vanaf 1 oktober 2010 mag een gemeente in plaats van 12 weken nog maar 8 weken doen over het afgeven van een vergunning en verder zijn de regels voor vergunningsvrij bouwen aangepast.

Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen, om te bekijken in welke gevallen u een vergunning moet aanvragen.

Onder de WABO kennen we nog slechts 2 categorieën (bouw)vergunningen:

In het oude systeem bestond er nog een derde soort vergunning, namelijk de lichte bouwvergunning. Deze is met het invoeren van de omgevingsvergunning komen te vervallen. Wanneer u een vergunning nodig heeft maakt het dus niet uit wat u gaat bouwen, voor zowel een wolkenkrabber als een dakkapel gelden dus dezelfde procedures en regels.

Op deze pagina kunt u verder lezen over de omgevingsvergunning.