Daglicht

Middels een daglichtberekening kan door de vergunningverstrekker worden gecontroleerd of het bouwplan voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het bouwbesluit. De daglichtberekening wordt gemaakt conform NEN2057. Voor het opstellen van de daglichtberekening worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per verblijfsruimte en verblijfsgebied.
  • Het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per verblijfsruimte en verblijfsgebied volgens NEN 2057.
  • Overleg met de opdrachtgever over eventueel te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle bevindingen worden verwerkt in een rapport welke u kunt gebruiken bij de aanvraag bouwvergunning.

In de meeste gevallen zal een daglichtberekening worden gemaakt als onderdeel van een totale bouwbesluittoets.