Constructieberekening draagmuur

Anderen zeggen dat een berekening belangrijk is. Mits je inderdaad een draagmuur gaat verwijderen. In veel gevallen is voor het verwijderen van een draagmuur ook een vergunning nodig. In sommige echter ook niet.

 • Om een aannemer te laten weten welke materialen deze moet gebruiken en hoe de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Het gebruik van een constructie tekening met constructie berekening is voor de aannemer duidelijk om de muurdoorbraak te maken.
 • Om onnodige bouwkosten en grote fouten te voorkomen. Door een berekening vooraf, voorkom je stremming tijdens de bouw.
 • Het verkleinen van de kans op verzakking en daarmee op vormen van scheuren. In een berekening is dit risico afgedekt.
 • Ook zonder plicht van vergunning is bouwen volgens bouwbesluit en daarmee een constructie berekening verplicht. Daarnaast biedt het de zekerheid die je vooraf wenst bij een verbouwing.
 • Bij een vergunning is het maken van een berekening voor het verwijderen van een draagmuur een verplicht onderdeel. Samen met andere stukken.

Garantie dat constructie berekening draagmuur voldoet bij het aanvragen omgevingsvergunning

Mocht je met de berekening draagmuur een vergunning aanvragen, dan garanderen wij een aanvraag die compleet is. Mocht een aanvraag in eerste instantie niet worden goedgekeurd, vullen wij de aanvraag zonder extra kosten aan.

Draagmuur kan een stabiliteitsmuur zijn

In een aantal gevallen kan een draagmuur een stabiliteitsmuur zijn. Dit is het geval wanneer de draagmuur in de achtergevel functie heeft. Het metselwerk van de draagmuur draagt dan bij aan de stabiliteit. Deze functie stabiliteit moet gehandhaafd blijven. Dit is mogelijk met een stabiliteitsportaal. De voor- en achtergevel van een woning, nemen de windbelasting op. Iedere woning dient deze functie zelf te behouden. Ook een woning tussen andere huizen in. Bij calamiteit kan een woning alleen komen te staan. In dat geval willen wij dat een woning blijft staan. De constructeurs van Bouwadvies Nederland kunnen een beschouwing doen van de stabiliteit en aan geven of een portaal voor de stabiliteit benodigd is.

Hoe herken je een draagmuur

Je bent druk bezig met het slopen van een muur, of nog bezig met het plannen. Je weet echter niet zeker of de muur een draagmuur is. Het is raadzaam om een constructeur een berekening voor de draagmuur te laten maken. Of er in ieder geval naar te laten kijken. Met deze tips kun je echter al snel zelf op onderzoek uit. Bij twijfel, vraag echter een deskundig iemand.

 • De eerste en beste manier om te kijken of een muur een draagmuur is, is het onderzoek van de bouwtekening van de woning. De arcering is daarbij van belang en geeft aan of een muur een draagmuur is.
 • Kijk of de muur doorloopt naar boven en of er balken op de muur rusten. Indien dit het geval is, worden de krachten afgedragen naar beneden, naar de fundering. De muur is dan een draagmuur.
 • Kijk of er een fundering aanwezig is onder de muur. Indien er een fundering aanwezig is, zal het een draagmuur zijn.

Waar bestaat een constructieberekening draagmuur uit?

Een berekening voor een draagmuur is er op gemaakt om van een gemeente, goedkeuring te krijgen. Daarom dient een dergelijk rapport helder opgezet te zijn. Een rapport moet goed te controleren zijn.

Kortweg bevat een constructie berekening voor een draagmuur de volgende onderdelen

 • voorschriften, geldende wet- en regelgeving
 • overige uitgangspunten
 • gewichtsberekening
 • belastingen op constructie
 • berekening constructie
 • berekening oplegging en invloeden op bestaande constructie

Een en ander wordt aangevuld met een duidelijke tekening. Kijk voor de andere stukken op de website van de overheid.

Constructieberekening draagmuur inclusief stempelconstructie

In veel gevallen is een advies voor een stempelconstructie een belangrijk onderdeel van een berekening van een draagmuur. Een stempeling is de tijdelijke opvang van een draagmuur ten tijde van de sloop van de bestaande muur en het aanbrengen van de nieuwe draagconstructie. Een goede stempeling voorkomt het risico op scheuren en verzakking. Dit is dan ook van wezenlijk belang bij de berekening van een draagmuur.

Constructieberekening draagmuur stabiliteitsportaal

In sommige gevallen is een draagmuur een voorziening voor stabiliteit. In het geval van een achtergevel bijvoorbeeld. Wanneer de achtergevel er volledig uit gaat en de woning is traditioneel gebouwd, dan is een constructieberekening  van een draagmuur ook een berekening van een stabiliteitsportaal. Een stabiliteitsportaal is een vervanging van de draagmuur. Dit portaal bestaat uit een bovenligger, kolommen en mogelijk ook een onderligger. De onderligger wordt ingestort geplaatst onder de vloer.