Constructieberekening draagmuur

"Snelle handeling, denken met je mee, goed tekenwerk, ervaren en een scherpe prijs."

 

Als je wilt gaan verbouwen, wil je graag vooraf weten wat daar allemaal bij komt kijken. Is er een constructieberekening nodig voor het verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een stalen balk? Is er een omgevingsvergunning nodig voor het verwijderen van een draagmuur?

Anderen zeggen dat een constructieberekening belangrijk is. Mits je inderdaad een draagmuur gaat verwijderen. In veel gevallen is voor het verwijderen van een draagmuur ook een vergunning nodig. In sommige echter ook niet.

 • Om een aannemer te laten weten welke materialen deze moet gebruiken en hoe de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Het gebruik van een constructietekening met constructieberekening is voor de aannemer duidelijk om de muurdoorbraak te maken.
 • Om onnodige bouwkosten en grote bouwfouten te voorkomen. Door een constructieberekening vooraf, voorkom je onduidelijkheden tijdens het bouwproces.
 • Het verkleinen van de kans op verzakkingen en daarmee op scheurvorming. In een constructieberekening is dit risico afgedekt.
 • Ook zonder vergunningplicht is bouwen volgens bouwbesluit en daarmee een constructieberekening verplicht. Daarnaast biedt het de zekerheid die je vooraf wenst bij een verbouwing.
 • Bij een omgevingsvergunning is het maken van een constructieberekening voor het verwijderen van een draagmuur een verplicht onderdeel.

Garantie dat constructieberekening draagmuur voldoet bij het aanvragen omgevingsvergunning

Mocht je met de constructieberekening draagmuur een omgevingsvergunning aanvragen, dan garanderen wij een ontvankelijke aanvraag. Mocht een aanvraag in eerste instantie niet worden goedgekeurd, vullen wij de aanvraag zonder extra kosten aan.

Draagmuur kan een stabiliteitsmuur zijn

In een aantal gevallen kan een draagmuur een stabiliteitsmuur zijn. Dit is het geval wanneer de draagmuur in de achtergevel functie heeft. Het metselwerk van de draagmuur draagt dan bij aan de stabiliteit. Deze functie stabiliteit moet gehandhaafd blijven. Dit is mogelijk met een stabiliteitsportaal. De voor- en achtergevel van een woning, nemen de windbelasting op. Iedere woning dient deze functie zelf te behouden. De constructeurs van Bouwadvies Nederland kunnen een beschouwing doen van de stabiliteit en aangeven of een stabiliteitsportaal benodigd is.

Hoe herken je een draagmuur

Je bent druk bezig met het slopen van een muur, of nog bezig met het plannen. Je weet echter niet zeker of de muur een draagmuur is. Het is raadzaam om een constructeur een constructieberekening voor de draagmuur te laten maken. Of er in ieder geval naar te laten kijken. Met deze tips kun je echter al snel zelf op onderzoek uit.

 • De eerste en beste manier om te kijken of een muur een draagmuur is, is het onderzoeken van de bouwtekeningen van de woning. De arcering is daarbij van belang en geeft aan of een muur een draagmuur is.
 • Kijk of de muur doorloopt naar boven en of er balken op de muur rusten. Indien dit het geval is, worden de krachten afgedragen naar beneden. De muur is dan een draagmuur.
 • Kijk of er een fundering aanwezig is onder de muur. Indien er een fundering aanwezig is, zal het een draagmuur zijn.

Waar bestaat een constructieberekening draagmuur uit?

Een constructieberekening voor een draagmuur is er op gemaakt om van een gemeente of een controlerende instantie, goedkeuring te krijgen. Daarom dient een dergelijk rapport helder opgezet te zijn. 

Kortweg bevat een constructieberekening voor een draagmuur de volgende onderdelen

 • voorschriften, geldende wet- en regelgeving
 • overige uitgangspunten
 • gewichtsberekening
 • belastingen op draagconstructie
 • berekening constructie
 • berekeningen opleggingen en invloeden op bestaande constructie

Een en ander wordt aangevuld met een duidelijke constructietekeningen.

Constructieberekening draagmuur inclusief stempelconstructie

In veel gevallen is een advies voor een stempelconstructie een belangrijk onderdeel van een constructieberekening van een draagmuur. Een stempelconstructie is de tijdelijke opvang van een draagmuur ten tijde van de sloop van de bestaande muur en het aanbrengen van de nieuwe draagconstructie. Een goede stempelconstructie voorkomt het risico op scheuren en verzakkingen. Dit is dan ook van wezenlijk belang bij de constructieberekening van een draagmuur.

Constructieberekening draagmuur stabiliteitsportaal

In sommige gevallen is een draagmuur een voorziening voor stabiliteit. In het geval van een achtergevel bijvoorbeeld. Wanneer de achtergevel er volledig uit gaat en de woning is traditioneel gebouwd, dan is een constructieberekening  van een draagmuur ook een berekening van een stabiliteitsportaal. Een stabiliteitsportaal is een vervanging van de draagmuur. Dit portaal bestaat uit een bovenligger, kolommen en mogelijk ook een onderligger. De onderligger wordt ingestort geplaatst onder de vloer.