Mandelige muur

Een muur is mandelig wanneer de muur onderdeel is van twee verschillende huizen. De muur is dan gemeenschappelijk eigendom van de eigenaren van de woningen. Wanneer u aan een dergelijke muur werkzaamheden wilt verrichten , heeft u toestemming nodig van de buurman. Het gaat dan om herstelwerkzaamheden of werkzaamheden waarbij u iets aan de muur wilt bevestigen. In het geval van herstelwerkzaamheden zijn de kosten voor beide eigenaren. Daarbij heeft u geen toestemming nodig voor een acute situatie om verdere schade te voorkomen. Wanneer is er sprake van een mandelige muur? Wat zijn de rechten en plichten bij een mandelige muur?
Het burgerlijk wetboek geeft aan in artikel 5:62 BW wanneer een muur mandelig is. Dit is wanneer de grens tussen twee percelen verschillende eigenaren er in de lengterichting onderdoor loopt.

Onrechtmatig, dan verantwoordelijk voor de schade aan mandelige muur

Wanneer u geen toestemming heeft gevraagd van de buurman, dan begaat u een onrechtmatige daad en kan de buurman een schadevergoeding afdwingen voor de schade die direct ontstaat uit het nalaten van het vragen van toestemming.

Noodzakelijke niet-acute reparaties aan mandelige muur

Er bestaat een uitzondering op deze situatie wanneer het wel noodzakelijk is om de muur te herstellen, maar er geen sprake is van een acute situatie. Als herstellen van de muur objectief gezien nodig is, kan dit direct worden opgelost. De buurman is dan zelfs verplicht om bij te dragen in de kosten.

Privé-muur

Een privé-muur is een muur die vrijstaand is en niet op de erfgrens staat. Ook is een privé-muur een muur die wel op de erfgrens staat, maar onderdeel is van een gebouw dat volledig eigendom is van één eigenaar. Bijvoorbeeld een garage. U hoeft bij een privé-muur niet toe te staan dat de buurman daar gebruik van maakt. Dit is dus geen mandelige muur. De rechtbanken in Amsterdam, Rotterdam en Limburg hebben eerder geoordeeld over een onrechtmatige daad, waarbij buurmannen de privé-muur hebben gebruikt om bijvoorbeeld een carport aan vast te maken.