Energie besparen

Zonnepanelen

Energie besparen met zonnepanelen is tegenwoordig voor iedereen haalbaar. U kunt zonnepanelen op uw eigen dak leggen. Dit is op dit moment nog de beste investering, indien u daar de mogelijkheden voor heeft. Maar het is ook mogelijk om zonnepanelen op het dak van een ander te laten leggen.

Legt u de zonnepanelen op eigen dak, dan plaatst u deze achter de eigen energiemeter. Bij veel energieleveranciers mag u dan ook salderen. Deze salderingsregeling gaat op den duur verdwijnen. Met de huidige salderingsregeling is het zinvol om hooguit uw eigen verbruik met zonnepanelen op te wekken.
De salderingsregeling houdt in dat u de opgewekte energie in kilowatturen mag verrekenen met de verbruikte kilowatturen.

In 2016 is er geen landelijke subsidie op zonnepanelen. Wel blijft de BTW teruggaaf voor particulieren gehandhaafd. U kunt dan ook de BTW terug vragen na aanschaf van de zonnepanelen.