Constructeur zoeken

In de bouw creëert/ontwerpt de architect een ruimte en geeft vorm aan een bouwwerk. De constructeur wordt vervolgens ingeschakeld om de draagconstructie (skelet van de constructie) ervan te ontwerpen en door te rekenen.

Zoek constructeur op BouwadviesNederland

De constructeur zal het bouwwerk eerst als het ware uitkleden, zodat alleen de dragende delen -kolommen, balken, vloeren en wanden- overblijven. Vervolgens zal hij de materialen kiezen die hij voor de draagconstructie wil gebruiken. Bekende materialen zijn beton, staal, hout en metselwerk. Na deze voorbereidende werkzaamheden maakt hij de draagconstructie toegankelijk voor berekening. Een constructeur ontwerpt en toetst de constructie door middel van schematisering van de ontwerpen. Deze schematisering van de draagconstructie stelt de constructeur in staat aan te geven hoe het krachtenspel in de constructie zich zal afspelen. Dit krachtenspel dient zodanig te zijn dat een gebouw niet instort, met andere woorden dat alle constructieonderdelen ten opzichte van elkaar ‘in evenwicht’ zijn.

Indien u wilt gaan (ver)bouwen, kan een constructeur u van dienst zijn. Voorbeelden van berekeningen (en tekeningen) die hij of zij kan maken:

  • berekening stalen ligger en/of kolom
  • berekening afmetingen houten balklaag (plat dak), spant of gordingen (hellend dak)
  • berekening afmetingen en wapening in betonvloer en/of fundering

Overige informatie volgt op korte termijn.

Constructeurs in de schijnwerpers

Bouwadvies Nederland maakt regelmatig een speciale pagina over een bureau dat een particulier project naar tevredenheid opleverde. Onderstaande bedrijven kwamen hiervoor in aanmerking.