Aanbouw bouwen

Aanbouw, uitbouw of bijgebouw ?

Het is goed om eerst even duidelijk te vermelden wat nou eigenlijk wordt bedoeld met een aanbouw, uitbouw of een bijgebouw. Vaak worden deze begrippen met elkaar verward en verkeerd gebruikt.

aanbouw-of-bijgebouw.jpg

Het verschil tussen een aanbouw-, een uitbouw en een bijgebouw is dat met een aanbouw een afzonderlijke ruimte aan het hoofdgebouw wordt toegevoegd en met een uitbouw wordt een bestaande ruimte in het hoofdgebouw vergroot. In beide gevallen wordt het hoofdgebouw uitgebreid en in beide gevallen geldt dat de nieuwe ruimten toegankelijk zijn vanuit het hoofdgebouw. Het verschil met een bijgebouw is gelegen in het feit dat bij een bijgebouw geen verbinding bestaat tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. Een bijgebouw dient verder in architectonische zin ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw kan dus wel tegen het hoofdgebouw worden aangebouwd. Een garage die tegen een woning is gebouwd kan dus wel degelijk een bijgebouw zijn.

Indien er echter een verbindingsdeur wordt aangebracht vanuit de woning naar de garage zal sprake zijn van een aanbouw. Een bijgebouw is een bouwwerk dat niet in directe verbinding staat met uw huis, maar via een aparte toegangsdeur kan worden bereikt.

Er zijn handige brochures beschikbaar op deze site waarin u meer leest over de voorwaarden voor
bouwvergunningsvrij en bouwvergunningplichtig bouwen van aanbouwen en bijgebouwen.

Voor het maken van een balkon heeft u vaak een vergunning nodig. U kunt de juiste informatie hierover vinden op de pagina brochures van VROM. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op!