Erker bouwen

Een erker bouwen of verbouwen.

Het is goed om eerst even duidelijk te vermelden wat nou eigelijk wordt bedoeld met een erker. Vaak worden begrippen als erker, serre en veranda met elkaar verward en verkeerd gebruikt. De definitie van een erker is als volgt:

Een erker is een ruimte, in plattegrond trapeziumvormig, rechthoekig of halfrond, als uitbreiding van een ruimte of ander vertrek in een gebouw, die buiten de gevel uitsteekt en in open verbinding staat met het bedoelde vertrek. De buitenzijde wordt begrensd door kozijnen. Bij een erker ligt de vloer meestal op gelijke hoogte met die van het vertrek waar de erker bijhoort. Een erker kan zich over meerdere verdiepingen uitstrekken.

Staat de uitgebouwde ruimte niet in open verbinding met de achterliggende ruimte, maar heeft deze een glaswand als scheiding, dan spreken we van een serre. Een veranda is een overdekte ruimte die aan de binnenkant door een muur of wand van het vertrek wordt gescheiden en aan de buitenkant open of gedeeltelijk open is. Een loggia is een inpandige veranda.