Bouwvergunning en Bouwbesluit

In het Bouwbesluit is vastgelegd aan welke eisen gebouwen moeten voldoen. In het Bouwbesluit is bijvoorbeeld vastgelegd aan welke eisen een trap moet voldoen en hoeveel een ruimte moet worden geventileerd. Deze eisen gelden niet alleen voor nieuwbouw, ook bestaande gebouwen moeten aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.

Wanneer heb je een Bouwvergunning nodig?

Als je gaat bouwen of verbouwen krijg je te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de woningwet. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een bouwvergunning is verleend door de gemeente. Voor een aantal bouwwerken is geen bouwvergunning nodig, mits je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Lees verder op de pagina Bouwvergunning.

Nieuwe regels voor bouwvergunningen per 1 oktober 2010

Met ingang van 1 oktober 2010 krijgt Nederland nieuwe regels voor het aanvragen van bouwvergunningen. Informatie hierover vindt je op onze pagina Nieuwe regels voor bouwvergunningen per 1 oktober 2010.

Bouwbesluittoets

Voor veel bouwplannen moet een bouwbesluittoets gemaakt worden. In deze toets wordt het nieuwe, bestaande of te verbouwen gebouw getoetst aan alle gewenste onderdelen van het bouwbesluit. De bouwbesluittoets stuurt u vervolgens mee met de aanvraag bouwvergunning of de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

In de standaard bouwbesluittoets zijn de volgende onderdelen opgenomen:

– Toetsing van de bruikbaarheid. (Bepalen van het gebruiksoppervlak en indeling in verblijfsgebieden en verblijfsruimten).

– Daglichtberekening volgens NEN2057

– Ventilatieberekening volgens NEN1078

– Bepaling van de Rc-waarden van verschillende bouwconstructies volgens NEN1068

Opstellen van Beng

Nieuw Bouwbesluit 2011

Op 1 juli 2011 treed het nieuwe bouwbesluit in werking. Hierin zullen een groot aantal voorschriften worden veranderd, aangepast of aangevuld. Bouwadvies Nederland volgt deze wijzigingen op de voet. Benieuwd wat er veranderd? Op deze pagina vind u de belangrijkste wijzigingen zoals deze worden opgenomen in het bouwbesluit 2011.