Nieuwe regels voor bouwvergunningen per 1 oktober 2010

Met ingang van 1 oktober 2010 krijgt Nederland nieuwe regels voor het aanvragen van bouwvergunningen. Op 1 oktober wordt namelijk de nieuwe wet WABO ingevoerd, en daarmee gaat het hele vergunningenstelsel op de kop. Zo vraagt u straks geen bouwvergunning meer aan als u gaat bouwen maar een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De technische regels waaraan een gebouw moet voldoen veranderen niet, wèl de procedures om een vergunning te krijgen. Na 30 september a.s. mag een gemeente in plaats van 12 weken nog maar 8 weken doen over het afgeven van een vergunning en verder worden de regels voor vergunningsvrij bouwen sterk veranderd. In veel gevallen is niet eens meer een vergunning nodig.

Deze site zal voor 1 oktober worden aangepast, zodat u hierop de belangrijkste informatie kunt vinden. Tot die tijd kunt u ook terecht op de site van de overheid. www.omgevingsloket.nl