Checklist maatregelen aan gebouwen voor stadvogels

Vogelbescherming Nederland zet zich in voor vogels en hun leefgebieden. Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuur en milieu. Handhaving van hun soortenrijkdom onder natuurlijke leefomstandigheden is een essentiële voorwaarde voor het behoud van de biodiversiteit op aarde.

Vogelvide, neststenen, vleermuizenkelders en dakpannen voor gierzwaluw en huismus

Eenvoudige gebouwaanpassingen brengen meer gevleugelde vrienden in de stad. Vogelbescherming Nederland werkt samen met diverse organisaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau zoals met collega-organisaties, overheden en vele vrijwilligers. Samenwerking is de sleutel tot succesvolle bescherming. Vogelbescherming Nederland is Partner van BirdLife International, wereldwijd actief voor vogels en natuur.

Wilt u weten welke natuurvriendelijke maatregelen u kunt treffen aan uw gebouw?

Download hier de brochure checklist stadvogels.