1 miljoen woningen erbij

Het is een hele opgave. Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Hoe krijg je 1 miljoen woningen erbij. Dit in de komende tien jaar. Cobouw gaf 10 manieren die zouden kunnen helpen. 

Gemeenten versnellen procedures 

Op dit moment duurt het drie tot vijf jaar voordat een bestemmingsplan onherroepelijk is. Er zijn voldoende locaties. Gemeenten hebben echter last van een personeelstekort. De kleinere gemeenten hebben daarbij moeite met het maken van de beslissingen. 

Een minister van Ruimte en Wonen

De meningen zijn hierover verdeeld. Er is iemand nodig die de opgave coördineert. De laatste jaren is de woningmarkt op zijn beloop gelaten. Er is zelfs gesteld dat meer bouwen niet nodig was. Er kwam een verhuurdersheffing voor corporaties die de ambitie om te bouwen de kop in heeft gedrukt.  

Meer bouwlocaties

De komende jaren speelt een ruimte tekort. Of het nu gaat om bouwlocaties, agrarische grond, locaties voor zonneparken. Ruimte in Nederland is schaars. Vinex locaties zouden kunnen. Het middel dat in de jaren ’90 werd ingezet. 

Boeren uitkopen

De stikstofcrisis slaat om zich heen. Boeren laten zich soms graag uitkopen. Veel boeren komen maar moeilijk rond en verkopen hun grond om ander werk op te gaan zoeken. Gemeenten zouden hier meer gebruik van kunnen maken.

Meer buiten de stad bouwen

“Inbreiding is voldoende”, was eerst de gedachte. Als dat zo was, dan waren we er al geweest. Het BPL gaf aan dat 35 % kan worden gemaakt in leegstaande panden. De bevolking groeit echter meer dan waarmee rekening is gehouden. 

Woningfabrieken zijn nodig voor 1 Miljoen woningen erbij

Fabrieken en seriematig bouwen kunnen de kostprijs van woningen tot 30 % drukken. Het is dan niet de bedoeling dat de fabrieken stil komen te liggen. Er zijn nog veel bouwbedrijven die twijfelen over prefab bouwen. 

Corporaties moeten weer aan de slag

De verhuurdersheffing zou weer mogen verdwijnen. Die kans is ook reëel in de komende kabinetsperiode. Corporaties kunnen dan weer aan de slag. 

Flexibele woonvormen

Woningen die verplaatsbaar zijn. Deze kunnen een oplossing zijn op sommige plekken in het land. Daar waar de woningnood hoog is. Sommige Tiny House zijn verplaatsbaar. In 2020 zijn er 4.200 verplaatsbare woningen gebouwd in Nederland. Dat is meer dan de jaren daarvoor. 

Transformatie helpt mee aan 1 miljoen woningen erbij

Transformatie en binnenstedelijk bouwen helpt zeker mee. Winkels en kantoren staan soms leeg. Zeker sinds de corona-crisis waarbij thuiswerken een nog grotere rol heeft gekregen. Gemeenten brengen locaties in kaart.

Dashboard die snelheid bouwen weergeeft

Een dashboard zou kunnen weergeven hoe snel er gebouwd wordt. Welke gemeente achterliggen. Hiermee komen ook de probleem bloot te liggen. Maar ook wordt hiermee bekend welke gemeenten het goed doen. Deze kunnen als voorbeeld dienen.