Zonnepanelen constructie berekening

Zonnepanelen zijn een populaire manier om duurzame energie op te wekken, daarmee bespaar je op energiekosten. Het plaatsen van zonnepanelen op een dak is echter niet altijd eenvoudig. Om ervoor te zorgen dat de zonnepanelen veilig en duurzaam worden geïnstalleerd, is het noodzakelijk om een constructie berekening uit te voeren.

Een constructie berekening is een technische berekening die wordt gebruikt om de belastingen te bepalen. Dit zijn de gewichten op een constructie. Zo is te controleren of deze voldoende sterk is om deze belastingen te dragen. Voor zonnepanelen op daken betekent dit dat de berekening moet worden gebruikt om de maximale belastingen te bepalen.

Er zijn verschillende factoren die de belastingen op een dak bepalen. De belangrijkste factoren zijn de locatie en oriëntatie van het dak. Maar ook de grootte van de zonnepanelen. Vervolgens ook de hoek waarin ze zijn geplaatst. Ook de weersomstandigheden waarmee het dak te maken krijgt zijn van belang. Een constructeur moet rekening houden met al deze factoren om te zorgen dat de zonnepanelen veilig en duurzaam zijn geïnstalleerd.

Constructie berekening zonnepanelen

De constructieberekening begint meestal met het bepalen van de belasting die de zonnepanelen en hun bevestigingsmiddelen op het dak uitoefenen. Deze belasting wordt meestal uitgedrukt in kilogram per vierkante meter (kg/m2). Vervolgens moet worden bepaald wat de maximale belasting is die het dak kan dragen. Dit wordt bepaald aan de hand van de sterkte van de dakconstructie en de belastingen waaraan het dak al wordt blootgesteld.

Als de maximale belasting die het dak kan dragen, hoger is dan de belasting die wordt veroorzaakt door de zonnepanelen en hun bevestigingsmiddelen. Pas dan is de installatie van de zonnepanelen veilig en kan de installatie worden voortgezet. Als de maximale belasting lager is dan de belasting van de zonnepanelen, moeten er aanpassingen worden gemaakt aan de installatie, zodat de maximale belasting van het dak niet wordt overschreden.

Er zijn verschillende manieren om de belastingen van de zonnepanelen te verminderen. Een van de meest voorkomende methoden is het gebruik van ballast, zoals betonblokken, om het gewicht van de zonnepanelen te verhogen. Een andere methode is het gebruik van lichtgewicht bevestigingsmiddelen die minder belasting op het dak uitoefenen.

Scope 12 constructie berekening zonnepanelen

Wat betreft zonnestroominstallaties zijn er wel verschillende certificatieregelingen die kunnen worden toegepast, zoals het Zonnekeur of het KIWA-certificaat. Deze certificaten richten zich op de kwaliteit en veiligheid van zonnestroominstallaties en garanderen dat deze voldoen aan de wettelijke eisen en normen. Scope 12 is een certificatieregeling voor zonnepanelen. 

Het is belangrijk om bij de installatie van zonnepanelen rekening te houden met de constructieberekening. Hierbij wordt er gekeken naar de belasting die de zonnepanelen op het dak uitoefenen en of de constructie van het dak deze belasting kan dragen. Het uitvoeren van een constructieberekening is dan ook essentieel om de veiligheid van de installatie te waarborgen. Daarmee kan schade aan het dak worden voorkomen.