Informatie over funderingen

In de huidige Nederlandse bouw wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten funderingen. De wijze en vorm is afhankelijk van de samenstelling en draagkracht van de grond en van de omvang en het gewicht van de bebouwing op de fundering. De ondergrond is dus van groot belang in de keuze van het type fundering. Een onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond heet een sondering, ofwel een geotechnisch bodemonderzoek.
De Nederlandse ondergrond is op te delen in 4 verschillende typen. De duinen, de zee afzettingen, de rivierafzettingen en de zandlagen aan de oppervlakte. In dit artikel meer informatie over funderingen.

Funderen op palen en funderen op staal

In hoofdlijnen zijn er in 2 typen funderingen te noemen. De fundering op palen en de fundering op staal.

Fundering op staal

Een fundering op staal is een bouwwerk dat rechtstreeks op de ondergrond wordt geplaatst. Als tot grote diepte zandlagen aanwezig zijn, kan een fundering op staal worden toegepast. Funderen op staal heeft niets te maken met het materiaal staal. Funderen op staal wordt ook wel funderen op de vaste bank genoemd.

Fundering op palen

Als de draagkrachtige grondlagen verder onder het aanlegniveau liggen, wordt een fundering op palen toegepast.
De keuze voor het paalsysteem is afhankelijk van de randvoorwaarden, zoals bij nieuwbouw, of renovatie/verbouw en de invloed van heien op de omliggende bebouwing.

Kosten van grondwerk en fundering

De fundering en het grondwerk is een grote kostenpost in uw bouwbegroting. Het is slim om in een vroeg stadium grip te krijgen op de kosten die mogelijk op u af kunnen komen. Soms moet er een milieukundig bodemonderzoek plaatsvinden en in veel gevallen moet men sonderingen laten maken. Heeft u bodemadvies, een funderingsadvies of een constructieberekening van een fundering nodig?
Neem dan in een vroege fase al contact op met een goede constructeur.