Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Samen bouwen aan je nieuwbouwproject: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

 

Als toekomstige bewoners van een nieuwe wijk of buurt samen als projectontwikkelaar optreden? Dat kan. En het gebeurt ook steeds meer. Dus is er ook een naam voor: CPO, oftewel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

 

CPO maakt het mogelijk dat iedere particulier – samen met zijn buren van de toekomst – de eigen woning kan ontwikkelen. Zo bouw je het huis dat je wenst, je droomhuis!

 

De toekomstige bewoners van een straat of buurt vormen bij een CPO meestal een vereniging, maar soms ook een stichting. Zo kunt je samen besluiten nemen tijdens zowel de ontwikkelfase als het bouwtraject. De architect, de aannemer en alle andere partijen die betrokken zijn bij de bouw werken rechtstreeks samen met de verenigde bewoners.

 

Zelfbouw: gemakkelijker, flexibeler én goedkoper

Niet alleen is het zo gemakkelijker werken en flexibeler bouwen, zelfbouw is vaak ook nog eens een stuk goedkoper. Bijvoorbeeld omdat je bouwmaterialen gezamenlijk kunt inkopen. Zo ontstaat binnen ieders budget een fijne woning voor iedere deelnemer.

 

CPO biedt veel voordeel:

  • Iedereen is baas over de bouw van zijn eigen huis
  • Samen overleggen over verschillende mogelijkheden
  • Meteen een band opbouwen met de buurt
  • Woningen bouwen tegen kostprijs
  • Een woning op maat, geen eenheidsworst, maar een creatieve wijk

 

Volledige zeggenschap collectief

Bij het collectief particulier opdrachtgeverschap houdt het collectief de volledige zeggenschap over de te bouwen huizen. Zij zijn dan ook – als stichting of vereniging – de opdrachtgever voor de bouwende partijen.

 

Daarbij worden sommige besluiten gezamenlijk genomen, maar natuurlijk kunnen deelnemers aan het collectief ook individuele afspraken met bijvoorbeeld de architect of de aannemer maken over zaken die specifiek over hun eigen woning gaat.

 

Twee varianten CPO

Er zijn twee varianten mogelijk van CPO. Bij de eerste variant is er vooraf al een groep mensen, die samen een locatie zoeken voor hun nieuwe buurt. De bewonersgroep fungeert hier dus uitdrukkelijk als initiatiefnemer van het bouwproject, anderen kunnen zich hier natuurlijk wel bij aansluiten als er nog plek is.

 

Het kan ook zijn dat de gemeente het initiatief neemt voor een CPO. In alle gevallen is er in ieder geval geen projectontwikkelaar of woningcorporatie bij het bouwproject betrokken. Wel kunnen de CPO-leden samen besluiten om een onafhankelijk persoon in te schakelen die ze begeleidt tijdens het hele traject of verschillende delen daarvan.

 

Financiering: subsidie en hypotheek voor CPO-projecten

Voor CPO-projecten hebben de meeste provincies subsidiepotten beschikbaar, lezen wij bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor CPO-projecten hebben verschillende hypotheekverstrekkers speciale hypotheken beschikbaar.

 

Omdat er geen ontwikkelaar bij het project betrokken is, maak je als opdrachtgever vooraf wel kosten. Bijvoorbeeld voor het overleg met de architect of bouwbegeleider. Die kosten worden niet meegenomen in een hypotheek, dus het is wel handig om eigen geld in te leggen voor de bouw van de woningen.

 

 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is CPO. Dit staat voor samen met een groep mensen bouwen. Men bouwt dan naar eigen behoefte. Ook de eigen wensen komen daarin beter naar voren. Omdat geen projectontwikkelaar bij de bouw is betrokken, is dit veelal goedkoper. Bij CPO is de bewoner zelf ontwikkelaar. Men beslist tijdens het bouwproject samen over architect en aannemer. Zij vormen daarin met de toekomstige buren een vereniging. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO bouwen tegen kostprijs, leefbaarheid en zeggenschap

De toekomstige eigenaren richten een vereniging op. De vereniging richt hen in staat om gezamenlijk de projectontwikkeling aan te gaan. Op deze wijze kunnen ze een adviseur in de arm nemen die hen begeleid.  De adviseur faciliteert het bouwproces. Zo weten de bewoners wat hun rol is in het bouwproces. Uiteindelijk worden de toekomstige bewoners projectontwikkelaar. Daarbij zijn ook de risico’s voor de bewoners. In de voorfase financieren de toekomstige bewoners een deel. Daarmee is men in staat om risicodragend te ontwikkelen. Vereniging Eigen Huis heeft meer informatie.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CPO architectenbureau Bikker

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap subsidies

Sommige provincies hebben interessante subsidies voor de aanloopfase. Zoals bijvoorbeeld de kosten voor het oprichten van de vereniging. Of de kosten voor de adviseur. Dit is bijvoorbeeld een architect of bouwbegeleider. Vraag hierna bij je gemeente. In een aantal gevallen heeft een gemeente of provincie ook een lening met lage rente.