Tekenwerk

Een bouwkundig bureau kan uw tekenwerk verzorgen in alle fasen van het bouwproces. Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen, bestektekeningen, werktekeningen, bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject. Het maken van  bouwtekeningen is natuurlijk belangrijk, maar belangrijker is dat er goed nagedacht wordt over datgene wat getekend moet worden. Het is danook van belang dat er regelmartig contact is tussen u, als opdrachtgever, en de bouwkundige. Alleen zo kunnen wensen en eisen op een juiste manier op elkaar afgestemd worden.